Pedagógusaink

Barabásné Németh Georgina

Barabásné Németh Georgina

tanító

ember és társadalom műveltségi terület

alsós munkaközösség-vezető

Bodnárné Kiss Ildikó

Bodnárné Kiss Ildikó

általános iskolai tanár

történelem szak

Csákány Melinda

Csákány Melinda

okleveles mérnöktanár

matematika, technika szak

reál munkaközösség-vezető

Faragó Ferdinánd István

Faragó Ferdinánd István

tanító

ének-zene műveltségi terület

Farkas Bence

Farkas Bence

testnevelő

sport és rekreációszervezés

Fülöp Mária

Fülöp Mária

általános iskolai tanár

biológia, technika, földrajz szak

Fülöp Sándor

Fülöp Sándor

műszaki szakoktató

Horváth Zalán

Horváth Zalán

általános iskolai tanár, tanító

testnevelés szak, testnevelés szakkollégium

Jáger Adrienn

Jáger Adrienn

gyógypedagógus

Juhász Márta

Juhász Márta

tanító

testnevelés szakkollégium, fejlesztőpedagógus

Kóródy Andrea Ágnes

Kóródy Andrea Ágnes

általános iskolai tanár

ének-zene szak

Kránitz Loránd Tamás

Kránitz Loránd Tamás

általános iskolai tanár

német nyelv és irodalom szak

Magasiné Kudlik Mónika

Magasiné Kudlik Mónika

általános iskolai tanár

német nyelv, orosz nyelv szak, okleveles hittanár-nevelőtanár

diákönkormányzat-vezető

Metykó Zoltánné

Metykó Zoltánné

általános iskolai tanár, tanító

német nyelv szak, idegen nyelvi szakkollégium

Nádori László Dénes

Nádori László Dénes

általános iskolai tanár

testnevelés szak

Nádoriné Kutrik Marianna

Nádoriné Kutrik Marianna

általános iskolai tanár

német nyelv, orosz nyelv, testnevelés szak

Nagy Dorina

Nagy Dorina

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus

pszichopedagógia szakirány

Némediné Varga Judit

Némediné Varga Judit

általános iskolai tanár

történelem, magyar nyelv és irodalom szak, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus

humán munkaközösség-vezető

Nemesné Németh Márta

Nemesné Németh Márta

tanító

ének-zene szakkollégium

Néráthné Kiss Annamária

Néráthné Kiss Annamária

tanító

természetismeret műveltségi terület, okleveles hittanár-nevelőtanár, fejlesztőpedagógus

Nyigri Gyuláné

Nyigri Gyuláné

tanító

testnevelés és sport szakkollégium

Orosz Éva

Orosz Éva

általános iskolai tanár, tanító

ének-zene szak, ének-zene szakkollégium

Pátrovics Teréz

Pátrovics Teréz

tanító

nemzetiségi német

Schöffer-Tökölyi Mónika

Schöffer-Tökölyi Mónika

tanító

testnevelés és sport műveltségi terület

Szabóné Galambvári Adél Erzsébet

Szabóné Galambvári Adél Erzsébet

tanító

ember és társadalom műveltségi terület, katolikus hitoktató, fejlesztőpedagógus

Szabóné Szommer Ilona Ildikó

Szabóné Szommer Ilona Ildikó

középiskolai tanár

kémia, biológia, informatika, matematika szak

Tamásné Metlágel Ildikó

Tamásné Metlágel Ildikó

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, földraj szak, művelődésszervező

felsős munkaközösség-vezető

Tamásné Ráth Klára

Tamásné Ráth Klára

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szak, segédkönyvtáros szakképesítés

Tóth Andrea

Tóth Andrea

általános iskolai tanár

vizuális kultúra szak

Zsigmond Szabina

Zsigmond Szabina

általános iskolai tanár

történelem szak

Orosz-Kathi Noémi Erika

Orosz-Kathi Noémi Erika

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom, biológia szak

tartósan távollévő

Vanyurné Ugrits Eszter

Vanyurné Ugrits Eszter

általános iskolai tanár

angol nyelv, biológia szak

tartósan távollévő