Pszichológus

Pszichológus

Izmindi Iringó
viselkedéselemző,
okleveles pszichológus

Egyetemi tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán végeztem interperszonális és interkulturális pszichológia szakirányon. Jelenleg a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézményének pszichológusa vagyok. Szakszolgálati munkám során lehetőségem adódik gyermekekkel, valamint családokkal való munkára egyaránt.
Az Esterházy Iskola pszichológusaként pszichológiai tanácsadás keretében (szülőkonzultáció, gyermekek pszichológiai megsegítése) végzem munkámat. Keressenek bizalommal, amennyiben gyermeküknél a következő nehézségek bármelyikét tapasztalják: teljesítményszorongás, beilleszkedési nehézség, viselkedési és magatartási problémák, kapcsolati- és kommunikációs nehézségek, kortársbántalmazás.
A gyermekekkel való munka minden esetben a szülőkkel való szoros együttműködés mellett zajlik. A tanácsadás folyamata a szülővel történő problémafeltáró beszélgetéssel indul, melyet a helyzettől függően további szülőkonzultációs alkalmak vagy pedig a gyermekkel történő találkozás követ.
Szakmai célom, hogy biztonságos, elfogadó légkört teremtve új nézőpontból tekinthessünk a megtapasztalt nehézségekre, kihívásokra és így az összefüggéseket világosabban átlátva támogatást nyújtsak a szülőknek, családoknak a változáshoz szükséges lépések megtétele során.