Utazó gyógypedagógusok

Utazó gyógypedagógusok

Pula Tamásné
gyógypedagógus-pszichopedagógia tanár
autizmussal élő gyermekek habilitációs ellátásaA Magyarországi Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai Tagintézményében dolgozom főállású gyógypedgógusként. Ebben az intézményben utazó gyógypedagógusként elsősorban - más sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása mellett - az autizmussal élő gyermekek habilitációs óráinak ellátását végzem. Óráimon a szakértői bizottság véleménye mentén egyénre szabott komplex gyógypedagógiai fejlesztés zajlik, a hatékony tanulást elősegítő részképességek fejlesztésével, kiemelt figyelmet fordítva a szociális kompetencia fejlesztésére, a rugalmas gondolkodás és a helyes önértékelés kialakítására. Munkám során fontos a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal való együttműködés, mely az autizmus specifikus környezet és a hatékony integrációs folyamat elengedhetetlen része.Wurczinger Dóra
oligofrénpedagógus-logopédus
szakvizsgázott fejlesztőpedagógus  • Alapellátásban végzem az iskolában az 1. és 2. osztályos gyermekek artikuláció szűré-sét, valamint terápiás ellátását. Az iskolai logopédiai ellátás nem kötelező feladata a szakszolgálatnak, szülő kérésére, valamint beleegyezésével történik. Az artikulációs és nyelvi kompetenciák kialakítása nélkülözhetetlen a gyermek számára. Segít a magatartási problémák megelőzésében és megkönnyíti a tanulási képességek el-sajátítását. A beszédjavítás sikere azonban a szülőtől is függ, ezért aktív közreműködése nélkülözhetetlen a terápiás munkában. A gyermek hatékony fejlődése csak ebben az esetben eredményes. A logopédus útmutatása szerint napi rendszerességgel kell gyako-rolnia a gyermekkel. A terápiás órák hétfőn és pénteken a régi iskola épületében kerülnek megszervezésre.
  • Az intézményben utazó gyógypedagógiai-logopédiai feladatokat is ellátok. Azok a gyermekek jogosultak erre a fejlesztésre, akiknek a szakértői vizsgálati véleményében javasolt a logopédiai ellátás. A habilitációs, fejlesztő órák szerdán és pénteken kerülnek megszervezésre. Az órákon elsősorban beszédészlelési, - értési, szövegalkotási, valamint komplex nyelvi megsegítés történik, ezzel támogatva a tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztését.