Matematika

Matematika szakkör

Iskolánk oktató-nevelő munkájában fontos szerepet kap a tehetséges tanulók fejlesztése. A matematika iránt érdeklődő diákjaink számára minden évben indítunk tehetséggondozó szakkört (megfelelő számú igény esetén évfolyamonként).

A szakkör célja az önálló felfedezésen alapuló matematikai tevékenységek, a matematikai kompetencia, a kreatív gondolkodás fejlesztése. A foglalkozáson való részvétel erősíti továbbá a matematika iránti érdeklődést, fejleszti az önálló munka és a belső ellenőrzés igényét. A szakkör lehetőséget biztosít az egyéni és a csapatversenyekre való felkészülésre is.

A komoly szellemi munka mellett nem hiányozhat a szakkörről a játék, játékosság sem!

Nem utolsó sorban pedig rávilágít a matematika természettudományokban és a mindennapi életben való felhasználásának szerepére, jelentőségére.